Dārzkopības konference 2021

                                                                  dk.jpg

 

Dārzkopji diskutēs par nozares aktualitātēm.

2021. gada 22. aprīlī no 14.00 līdz 17.30, tiešsaistē www.darzkopibaskonference.lv notiks ikgadējā Dārzkopības konference, kurā tiks izvērtēts paveiktais un pārrunātas aktualitātes lauksaimniecībā, augļkopībā, dārzeņkopībā un stādu audzēšanā.

Konferencē piedalīsies Zemkopības ministrijas (ZM) vadība un tās speciālisti, lai ziņotu par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē, tai skaitā dārzkopības sektorā un kopā ar Latvijas dārzkopjiem pārrunātu plānotās aktivitātes ES atbalsta programmu pārejas periodā 2021. – 2022. gadā, apspriestu KLP stratēģiska plāna būtiskākos aspektus, kas skar tieši dārzkopjus.

Par nozares saistošajām aktivitātēm ziņos arī Lauku atbalsta (LAD) un Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD), Nozaru ekspertu padomes (NEP) un citu valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konferenci rīko Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas – Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks” un Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrība.

Vairāk informācijas www.darzkopibaskonference.lv